Tin Nóng : Người Dân Trầy Trật Đòi Tiền Lại Mua Đất Từ Alibaba

Tin Nóng : Người Dân Trầy Trật Đòi Tiền Lại Mua Đất Từ Alibaba

Tin Nóng : Người Dân Trầy Trật Đòi Tiền Lại Mua Đất Từ Alibaba

Người dân trầy trật đòi lại tiền mua đất từ Alibaba Trong khi nhiều khách hàng tìm cách đòi tiền lãi và muốn bán lại đất cho Alibaba nhưng rất khó, nhân viên của công ty này vẫn dụ khách hàng mua đất nền dự án. Trụ sở Công ty […]