Dịch Vụ

Xác Định Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp Hoãn Lại Bằng Cách Nào

Cách xác định thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại phải trả

  • Khoảng chênh lệch tạm thời này được tính dựa theo sự phát sinh ở thuế thu nhập chịu thuế dựa theo thu nhập của doanh nghiệp trong tương lai. Có thể là, doanh nghiệp giá trị này được ghi theo tài sản hoặc nợ phải trả liên quan đến thu hồi, thanh toán.
  • Tài sản thuế hoàn lại cho doanh nghiệp được tính theo sự chênh lệch tạm thời được khẩu trừ, được tính ở tương lai. Giá trị khấu trừ được chuyển qua năm sau các khoản lỗ tính thuế chưa sử dụng. Giá trị này có công thức tính và khấu trừ được chuyển sang năm sau (là những khoản ưu đãi chưa dùng).
Thuế TNDN hoãn lại
Thuế TNDN hoãn lại

Hoàn thuế thu nhập doanh nghiệp = tổng chênh lệch tạm thời đã được khấu trừ phát sinh trong năm + giá trị được khấu trừ chuyển qua năm sau của các khoản lỗ tính thuế cũng như ưu đãi thuế chưa sử dụng x thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp dựa trên quy định hiện thành.

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH GREEN MAISON (GMS CONSULTING)

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Websitegms.com.vn

Fanpage: GMS Consulting

SĐT: 0909 23 4545

Mail: kinhdoanh@gms.com.vn

0/5 (0 Reviews)
Back to top button