QUÁ SỬNG SÓT TRƯỚC TÁC DỤNG CỦA LĂN KIM TẾ BÀO GỐC