Không sử dụng quạt ngay khi cơ thể đổ nhiều mồ hôi

Back to top button