Dịch Vụ

Bảo Hiểm Nhân Thọ Giúp Được Gì Khi Bạn Phải Nằm Viện?

Quyền lợi trợ cấp viện phí cơ bản

Khi tham gia bảo hiểm nhân thọ, hợp đồng của bạn sẽ ghi rõ số tiền trợ cấp y tế được chi trả nằm viện nội trú với những sự kiện bảo hiểm cụ thể. Số tiền này được tính theo ngày hoặc theo các bệnh lý đặc biệt, mức chi trả tùy theo mệnh giá bảo hiểm bạn đã mua. Lưu ý, chỉ khi nằm viện qua đêm, tối thiểu đủ 24h và không vi phạm các điều khoản loại trừ mới được chi trả. Nếu bạn muốn được bảo hiểm nhân thọ chi trả viện phí kể cả khi nằm viện chưa đủ 24h hoặc nằm viện ngoại trú thì phải mua thêm các sản phẩm bổ trợ. Số tiền chi trả của bảo hiểm nhân thọ nằm trong ngưỡng quy định, nếu tiền viện phí vượt ra khỏi ngưỡng này, khách hàng sẽ thanh toán phần chênh lệch. Bên cạnh đó, phần lớn các công ty bảo hiểm nhân thọ hiện nay đều chỉ chi trả khi nằm viện điều trị từ tuyến huyện/quận trở lên. Nếu là cấp xã hoặc thấp hơn sẽ không được chi trả.
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button